Skip to Navigation

Samarbetspartners

 

 

 

 

Coventry University, Storbritannien

Coventry University kommer att ansvara för ledning av projektet samt erhålla subjektiv kunskap och utvärdering. Det är ett utvecklande och innovativt universitet med ett växande rykte i termer av högkvalitativ utbildning. Universitetets ‘Serious Games’ institut är det första av sitt slag i Storbritannien och ett internationellt centrum gällande högkvalitativa allvarliga spel. De kommer i samarbete med Limburg Catholic University College i Belgien att utveckla detta allvarliga spel som också är kärnan i CAVA projektet.


 

 

 

 

Hogskolan Vest, Sverige

Högskolan Väst erbjuder en stor variation av kurser i en lång rad områden. Högskolan arbetar nära tillsammans med företag för att kunna erbjuda högkvalitativt arbetsintegrerat lärande vilket gör det möjligt för studenterna att erhålla arbetslivserfarenhet under studietiden. Högskolan har en stark forskningsavdelning, där en stor del av arbetet har fokuserat på barn och ungdomar. Högskolan Väst kommer i projektet att ha hand om utbildningsaspekten samt organisera den internationella lärarutbildningskonferensen i Sverige.


 

 

 

Limburg Catholic University College, Belgien

 Limburg katolska högskola erbjuder utbildning till yngre människor likväl yrkesutbildning för vuxna. De har en omfattande forskningsavdelning som bland annat arbetar mycket inom området spelande och dess pedagogiska och didaktiska aspekter. Limburg har varit delaktigt i flertalet europeiska projekt. I detta projekt kommer de att ansvara för den tekniska granskningen samt assistera i utvecklingen av spelet.


 

 

 

Friedrich-Alexander University, Tyskland

Är ett utav de största universiteten i Tyskland och har även de en omfattande forskningsavdelning med en specialiserad inriktning mot utveckling och utvärdering av avancerade, öppna multimedialärsystem. Forskningen fokuserar på användarcentrerad teknologi och förbättrade inlärningsmiljöer för specifika målgruppers inlärning, organisatoriska, sociala och emotionella behov. FAU kommer att vara ansvarig för arbetsflödet av lägesbeskrivningar samt framtagning av läromedel.


 

 

West Midlands European Centre

West Midlands European Centre (WMEC) sammanför partner organisationer för deltagande i utvecklingen av policys och lagstiftningar inom EU, vilket ger inflytande i regionen, och för att deltaga i EU finansierade projekt för stödjande av regionala prioriteringar. Det är dessa partnerorganisationer som finansierar organisationen. WMEC kommer att assistera i spridningen av projektaspekter från Bryssel/Europa. De kommer även att använda dess betydande länkar och kontakter inom EU institutioner i Bryssel, med NGOs samt andra pedagogiska intressenter likväl direkta länkar inom EU 27 och LLP berättigade länder för att sprida nyheter och information om projektet.